ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်က နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ၏။

ဝင်ခွင့်

ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်တွင် ဘွဲ့ကြိုတန်း၊ ဘွဲ့လွန်တန်း၊ မဟာတန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ ပေးအပ်လျက်ရှိသော ဘွဲ့များမှာ –

ပေးအပ်သော ဘွဲ့ဒီဂရီများ

 • ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ သိပ္ပံဘွဲ့
 • ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့၊ သိပ္ပံဂုဏ်ထူးဘွဲ့
 • မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့

ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့

ဘွဲ့ကြို(ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ)သင်တန်းများသည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် (၄)နှစ် Semester (၈)ခုသင် သင်တန်းများဖြစ်ကြပါသည်။ အောင်မြင်ပြီးသူများကို BA / BSc ဘွဲ့ဒီဂရီမျာ းပေးအပ်ပါသည်။

ဂုဏ်ထူးဘွဲ့

ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံဂုဏ်ထူးတန်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဒုတိယနှစ်တွင် GPA ≥ 4 နှင့်အထက် အောင်မြင်ပြီး၊ အထူးအောင်သော ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို BA (Honors) / BSc (Honors) အတန်းများကို နောက်ထပ်သုံးနှစ်တက်ရောက် ကြရမည်။ ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ အားလုံးစုစုပေါင်း(၅)နှစ် Semester (၁၀)ခုအတွက် ပညာသင်ကြားရပါသည်။ အောင်မြင်ပြီးသူများကို BA (Hons) / BSc (Hons) ဘွဲ့ဒီဂရီများပေးအပ်ပါသည်။

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (BA) နှင့် ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့ [BA (Hons)]

 • BA / BA (Hons) in Myanmar
 • BA / BA (Hons) in English
 • BA / BA (Hons) in Geography
 • BA / BA (Hons) in History
 • BA / BA (Hons) in Philosophy
 • BA / BA (Hons) in Oriental Studies

သိပ္ပံဘွဲ့ (BSc) နှင့် သိပ္ပံဂုဏ်ထူးဘွဲ့ [BSc (Hons)]

 • BSc/ BSc (Hons) in Chemistry
 • BSc/ BSc (Hons) in Physics
 • BSc/ BSc (Hons) in Mathematics
 • BSc/ BSc (Hons) in Zoology
 • BSc/ BSc (Hons) in Botany
 • BSc/ BSc (Hons) in Geology

မဟာဘွဲ့

ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်သည် ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံဘာသာရပ်များတွင် ဘွဲ့ရရှိထားပြီး မဟာတန်းတက်ရောက်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား မဟာဘွဲ့အမျိုးမျိုးကို တက်ရောက်စေသည်။ ၎င်းသည် (၂)နှစ်သင် (Semester (၄)ခု) စာ မဟာတန်းဖြစ်သည်။ ပထမနှစ် ကာလတွင် စာသင်ခန်းများ၌ ပို့ချချက်များ၊ လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုများ၊ သင်ခန်းစာလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်လေ့လာမှု / ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများကိုပြုလုပ်သည်။ ဒုတိယနှစ်တွင် သုတေသနပြုခြင်း၊ သုတေသနတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့် စာတမ်းများ ဖတ်ကြားခြင်းနှင့် viva voce ကိုလေ့လာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်ပြီးသူများကို MA / MSc ဘွဲ့များ ပေးအပ်ပါသည်။

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (MA)

 • MA in Myanmar
 • MA in Geography
 • MA in History

မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (MSc)

 • MSc in Chemistry
 • MSc in Physics
 • MSc in Mathematics
 • MSc in Zoology
 • MSc in Botany