ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်က နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ၏။

မျှော်မှန်းချက် နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်

မျှော်မှန်းချက် (Vision)
ဤတက္ကသိုလ်သည်ြမန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ပြောင်းလဲနေသောလိုအပ်ချက်အသစ်များ၏ စိန်ခေါ်မှု များကို ပြည်တွင်း၌သာမက နိုင်ငံတကာမှာပင် ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန် ဘွဲ့ကြိုနှင်‌့ ဘွဲ့လွန် သင်တန်းများ၊ သုတေသန လုပ်ငန်းများအတွက် ကျယ်ပြန့်သော ပညာရပ်အမျိုးမျိုးကို ပေးစွမ်းမည်။

လုပ်ငန်းတာဝန် (Mission)
            ဤတက္ကသိုလ်သည် အဆင်‌့မြင်‌့ပညာရေးကို အကောင်းဆုံးသော ပညာရေးနှင်‌့ ကိုယ်ကျင်‌့တရား မြင်‌့မားကောင်းမွန်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်၀သော ဘွဲ့အပ်နှင်းခံပညာရှင်များ ပေါ်ထွက်လာရေးကို ရှေးရှု အလေးထား ထောက်ပံ့ပေးအပ်သွားမည်။                        

ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၏ ထူးကဲသော သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် ရင်းမြစ်များဖွံ့ဖြိုးစေရမည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သင်ကြား သင်ယူလေ့လာခြင်းသာမက သုတေသနလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင်‌့ရေးကိုလည်း အလေးထား ဆောင်ရွက်မည်။

ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပညာရပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်ပတက္ကသိုလ်များ နှင်‌့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်။