ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်က နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ၏။

နောက်ခံသမိုင်းအကြောင်း

ဤတက္ကသိုလ်သည် ၁၉၉၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၈ရက်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော ကျိုင်းတုံကောလိပ် မှတစ်ဆင်‌့ တိုးတက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းြဖစ်သည်။ ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် ဒီဂရီကောလိပ်အဆင်‌့ တိုးမြှင်‌့ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်တွင် တက္ကသိုလ်အဆင်‌့သို့ တိုးမြှင်‌့ခဲ့သည်။