ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်က နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ၏။

Kyaing Tong University

History

Location   Taungyi Street, Yan Laoe Quarter, Kyaing Tong.
Area          177.99 acre
Student     2064 Day students,
                 2064 Distance students

Kyaing Tong University was first regarded as Kyaing Tong College founded on 28th September, 1998. In 2001, it was promoted as Kyaing Tong Degree College and on 20th January, 2007, it was upgraded as Kyaing Tong University.

Principals and Rectors

Dr San San Mar
Rector
Kyaing Tong University
(24.3.2016 to date)
U Hla Thein
Principal
Kyaing Tong Collage
(23.4.1997 to 10.5.1998)
U Aung Nyunt
Principal
Kyaing Tong Degree Collage
(11.5.1998 to 2.2.2005)
U Chit Swe
Deputy Principal
Kyaing Tong Degree Collage
(3.2.2005 to 31.3.2007)
Dr Ko Ko Myint
Acting Rector
Kyaing Tong University
(1.4.2007 to 10.9.2010)
Dr Thar Htun Aung
Acting Rector
Kyaing Tong University
(16.2.2010 to 18.5.2012)
Dr May Yi Thein
Acting Rector
Kyaing Tong University
(1.7.2011 to 27.1.2015)
Dr Kyaw Soe Myint
Acting Rector
Kyaing Tong University
(1.11.2012 to 7.9.2016)

Academic Departments

12 academic departments, headed by a professor

6 Arts Departments

 • Myanmar, English,
  Geography, History, Philosophy, Oriental Studies

6 Science Departments

 • Chemistry, Physics, Mathematics, Zoology, Botany and Geology

Degrees Offered

 • Kyaing Tong University is now an institution for undergraduate & postgraduate studies offering the following degrees:
 1. BA & BSc
 2. BA (Hons), BSc (Hons)
 3. MA, MSc
 • Academic Year begins in December and ends in September.
 • Two semesters in each Academic Year.
 • First semester is from December to March and Second semester, from June to September.